Välkommen till en helt ny kurs, Efterbehandling av förorenade områden. Med Jurate Kumpiene som föreläsare.

Under kursen kommer man få ett överskikt av de vanligast förekommande föroreningarna i Sverige, deras egenskaper och beteendet i olika markmiljöer; man får bekanta sig med karakteriseringsmetoder som kan användas för att bedöma efterbehandlingsbehovet samt välja och utvärdera marksaneringstekniker.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Allmänt om föroreningar och biogeokemiska processer i mark
 • Karakterisering av förorenad jord
 • Marksaneringstekniker

Målgrupp:

Kursen riktar sig till verksamma i marksaneringsbranschen där tekniska lösningar för efterbehandling av förorenad jord behöver väljas, utvecklas och implementeras.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion till området förorenad jord.
  Terminologi, statistik

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Karakteriseringsmetoder för förorenad jord (kemiska, biologiska, spektroskopiska, etc.)
  Vad betyder dessa tester och hur tolkar man resultaten?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Riskbaserade bedömningar av marksaneringsbehov
  Hur kan vi använda analysresultat för att bedöma saneringsbehov?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

  Marksaneringstekniker
  Tekniker som används och kan användas i dag, deras fördelar och begränsningar

 • 16.00-

  Kursen avslutas.