Välkommen till kursen som behandlar ekomålens komplexitet. Kursledare är brottmålsadvokat Henrik Olsson Lilja och revisor Håkan Ohlson. Tillsammans ger de båda föreläsarna ett unikt perspektiv på ekobrott och hur försvarare kan påverka processen i ekomål.

Under kursen görs en fördjupad granskning av bokföringslagen och god redovisningssed. Hur stämmer ett påstående om bristfällig räkenskapsinformation i gärningsbeskrivningen i förhållande till Bokföringsnämndens uttalande om god redovisningssed? Vilka principer finns för beräkning av huvudsakskriteriet och hur kan detta angripas? Vilken analys kan göras av förlopp, resultat och ekonomisk ställning?

Under kursdagen ligger fokus även på frågor om näringsförbud, företagsbot och filiallagstiftning. Samtliga frågor knyts till hur den aktive försvararen kan påverka processen i ett ekomål. Föreläsarna diskuterar dessutom vilket ansvar revisorn har.

Under kursdagen får du bland annat kunskap om:

• Bokföringslagen och arbetet i Bokföringsnämnden
• Olika principer för att fastställa huvudsakskriteriet
• Värdering av tillgångar och hur dessa ska bokföras
• Ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och revisorn
• Näringsförbud, företagsbot och filiallagstiftning 

 


Målgrupp

Advokater och jurister, försvarsadvokater,  de som har gått kursen i Processen i ekobrott eller du som har viss erfarenhet av ekobrott och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Bokföringslagen och god redovisningssed

 • 10.15 - 11. 45

  Pass II
  Genomgång av huvudsakskriteriet

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ansvaret mellan huvudmannen och revisorn

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Näringsförbud, företagsbot och filliallagstiftning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB