Välkommen till en helt ny kurs som syftar till att ge deltagarna insikt i ekonomiska förvaltningsfrågor i en bostadsrättsförening och hur behov av underhållsinsatser uppstår över tid för föreningens fastighet samt hur detta påverkar redovisningen.

Vi fokuserar därför på underhållsplanen för att ge en förståelse för att det är viktigt att den är väl underbyggd och förankrad i respektive fastighet. Vi behandlar också lite mer allmänna frågor kring redovisning, konsumentskyddsutredningen och eget kapital.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Viktiga punkter i den ekonomiska planen och hur dessa påverkar redovisningen
 • Hur man läser en årsredovisning i en BRF
 • Beskrivning av de olika delarna i eget kapital
 • Vad bör finnas med i en förvaltningsberättelse för att tillgodose medlemmars/presumtiva medlemmars/bankens/mäklarnas behov
 • Hur fungerar underhållsfonden?
 • När kommer det väsentliga underhållet i en nybildad BRF och hur finansieras det?
 • Olika typer av väsentliga och vanligt förekommande åtgärder avseende planerat underhåll
 • Hur redovisas underhållskostnader enligt K3 och K2
 • Avskrivning  och nyttjandeperioder enligt K3 och K2
 • Vad innebär bokföringsskyldigheten
 • Styrelsens ansvar för bokföringsskyldigheten och vad som kan delegeras till en administrativ förvaltare
 • Föreslagna förändringar i SOU:n om konsumentskydd
 •  Behandling av förlust i BRF
 • Belåning – hur fungerar föreningens kontra medlemmens belåning

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, administrativa förvaltare, styrelseledamöter i BRF, fastighetsmäklare, bankpersonal  inriktade på kreditgivning till bl.a. bostadsrättsföreningar

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15.10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.