Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Genom att gå denna kurs lär du dig att förstå och därmed kunna styra företagets ekonomi mot lönsamhet.

Kursen syftar dels till att ge dig en översikt av ämnet ekonomistyrning, dels en djupare förståelse för att lättare kunna se helheten och sambanden i ekonomi- och verksamhetsstyrningsprocesserna. Under dagen tas de mest inarbetade koncepten och begreppen upp inom ekonomistyrningen såsom till exempel DuPontmodellen, hävstångsfomeln, likviditet, soliditet etc. men också mer avancerade styrmodeller som en företagsekonom eller controller bör ha med sig. Fokus ligger på att du som deltagare i slutet av dagen ska känna en tydligare förståelse för området för att, som sagt, lättare se helhet och samband. Därför består utbildningen inte bara av föreläsning utan även konkrekta övningar i form av case-uppgifter.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Historisk överblick och ekonomistyrningens framväxt
 • Korta kalkyler
 • Finansiell styrning och finansiella nyckeltal
 • Verksamhetsstyrning och icke-finansiella nyckeltal
 • Styrmodeller

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till dig som på något sätt kommer i direkt kontakt med ekonomistyrning och även begrepp som rör detta ämne, och därför behöver ha fullständig kunskap om detta. Du har kanske en roll i organisationen som controller eller ekonomichef. Alternativt kommer i kontakt med dessa funktioner ofta och behöver förstå innebörd och logik i finansiell- och verksamhetsstyrning som tex rådgivare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV