Den här kursen vänder sig till dig som har god erfarenhet av EB-arbete och vill veta hur arbetet kan utvecklas ytterligare.

Fler och fler företag och organisationer har insett att verksamhetens bild av företaget (EB) och kundernas/omvärldens bild av företaget går hand i hand. Utifrån denna insikt blir EB en betydande del av företagets varumärke, och bör därmed även ingå som en självklar del i företagets övergripande strategier, mål och vision.

Många av de företag och organisationer som utnämnts till världens bästa arbetsplatser, tar miljoner från marknadsbudgeten för att skapa interna kampanjer. Detta för att säkerställa verksamhetens önskade upplevelse av företaget. Det här är en utveckling som fortfarande är i sin linda, men som torde vara självklar utifrån insikten att allt sker inifrån och ut.

Den främsta marknadsföringskanalen ett företag har, är dess medarbetare. Men hur kan denna kanal tas till vara på bästa sätt? Under denna kursdag kommer vi titta på om ert företag gör stor skillnad på sälj- och rekryteringsprocessen? Har kundvård och personalvård lika värde hos ledningsgrupp och chefer? Vidare ser vi över hur man kan arbeta med kritiska framgångsfaktorer (KFF.er) för att säkra att företaget kontinuerligt arbetar med sitt EB i rätt riktning, samt hur kommunikationen kring detta kan paketeras.

Denna kurs ger dig som kursdeltagare fantastiska möjligheter att ta tillvara företagets förhållande till kunder och omvärlden.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Employer Brand en betydande del i företagets varumärke
 • Hur HR- och marknad kan dubbla effekten av den interna och externa marknadsföringen
 • Hur du kontinuerligt säkrar ditt EB-arbete utifrån kritiska framgångsfaktorer och ”dagens sanning”
 • Hur statistik och fakta kan bygga känslor

Målgrupp:

VD, HR-chefer, seniora HR businesspartners, Marknadsansvariga med erfarenhet av strategiskt EB-arbete

 

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Employer Brand en betydande del av företaget varumärke. Att lyfta in EB som en självklar del i företagets mål och vision.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vi tittar på hur några av de mest framgångsrika arbetsgivarna har lyckats med sitt EB-arbete och vilka mervärden som finns i att tänka inifrån och ut gällande marknadsföring av företaget övergripande varumärke.

  Övning: Skillnader i sälj- och rekryteringsprocessen i er organisation. Har kundvård och personalvård lika värde hos ledningsgrupp och chefer?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Att arbeta med företagets kritiska framgångsfaktorer som underlag för ett kontinuerligt EB-arbete och hur vi kan jobba med ”dagens sanning” i vår interna kommunikation. Hur kan vi skapa känslor med hjälp av statistik och fakta?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Övning: Har ni koll på era KFF.er och hur arbetar ni med intern marknadsföring idag? Hur skulle ett samlat marknadsarbete kunna se ut hos er, medarbetarupplevelse + kundupplevelse?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.