Idag lever vi i en värld som går allt snabbare. Teknikskifte, globalisering, en ökad förändringstakt har gjort att komplexiteten i vår vardag har ökat snabbt och employer branding blivit viktigare.

Enigheten i vår värld har minskat det sista decenniet, vilket märks tydligt i form av hur vi marknadsför våra produkter och tjänster. Idag finns det flera alternativ och vi möts av flertalet experter som erbjuder helt olika lösningar på en och samma fråga.

Många av våra företag och organisationer är bra på strategi och beslutsfattande när omvärlden förhåller sig enkel. Om man använder samma strategi och beslut i en mer komplex vardag, går det mindre bra. Strategin behöver anpassas till era nuvarande och kommande utmaningar.

Det gäller också strategin kring hur vi anställer personal. Många av de kunder vi arbetar med idag står inför utmaningen att det råder kompetensbrist i kombination med det omvärldsförändringen ger. Ska vi då rekrytera personer som vi har gjort i alla tider, då förutsättningarna var helt annorlunda?

Att attrahera, rekrytera, introducera innan en anställd är produktiv – tar både tid och kostar pengar. En anställd byter idag jobb med bara ett par års mellanrum. Behöver ditt företag dessutom kompetens där det råder brist behöver ni aktivt säkerställa att attrahera rätt personer för er – givet kompetensbristen finns de sannolikt många som vill anställa samma personer som ni vill.

Dessa är några anledningar till att employer branding är ett affärskritiskt område och varför BG Institute tagit fram denna unika kurs utifrån deltagarnas behov.

Kursens upplägg är upplevelsebaserat dvs en blandning av teori, diskussioner och arbete i grupp. Efter kursens slut kommer du att ha en gedigen grund och praktiska färdigheter i hur arbetet med Employer Branding ska planeras, genomföras och följas upp. Du kommer att ha fått konkreta verktyg som du kan använda i praktiken på din arbetsplats.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad utgör ett starkt varumärke?
 • Genomgång av begrepp och definitioner
 • Vad är employer branding och varför är det affärskritiskt?
 • Vad ingår i en employer branding strategi?
 • ”Hur gör jag så att employer branding-strategin inte bara blir en pappersprodukt?”
 • ”Hur kommer jag igång med employer branding arbetet?”
 • Case
 • Vanliga fallgropar och viktigt att tänka på när du lägger en affärsnära strategi

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar med att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Exempel på befattningar är HR/personalchefer, HR Business Partners, Talent Managers och ansvariga för employer branding eller rekrytering. Kursen är också lämplig för verksamhetsledare som är strategiskt ansvariga och/eller direkt involverade i den operativa processen avseende kompetensförsörjning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.