Den här kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de problem och lösningar som kommersiella fastighetstransaktioner kan medföra.

Kursens första del syftar till att ge deltagarna en mycket god förståelse för vilka verktyg som står till buds under fastighetstransaktioner. Vi tittar särskilt på frågor runt transaktionsprocessen, due dilligence och strukturval. Föreläsarna kommer i kursens andra del att dela med sig av sina erfarenheter genom att i case-baserad föreläsning gå igenom hur komplicerade transaktioner, med för många avskräckande förutsättningar, kan vändas till en möjlighet där civilrätten känns trygg och skattemässiga värden tillvaratas.

Du får, som kursdeltagare vid denna kurs om fastighetstransaktioner, berikad kunskap om:

 • Transaktionsprocessen vid fastighetstransaktioner samt olika sätt att genomföra en fastighetstransaktion
 • Strategier, strukturval och skattemässiga implikationer vid fastighetstransaktioner
 • För- och nackdelar med olika avtalsstrukturer vid fastighetstransaktioner
 • Lösningar på typiska hinder i fastighetstransaktioner samt skatt- och civilrättsliga aspekter

 

Målgrupp

Advokater, Bolags- och chefsjurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågor, analytiker, revisorer och andra med erfarenhet och som har nytta av information gällande fastighetstransaktioner dock med ett behov av en praktiskt inriktad fördjupning.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Transaktionsprocessen – olika sätt att genomföra en fastighetstransaktion (civilrätt och kommersiella perspektiv)

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Strategiska frågor och val av transaktionsstruktur (skatterätt)

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Case: Ett komplicerat fastighetsförvärv, skatt- och civilrätt

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Case, forts: En komplicerad fastighetsförsäljning, skatt- och civilrätt

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Detta är ett bra sätt att få en överblick över hela processen och olika metoder. Dessutom bra att få civilrättsliga- och skatterättsliga aspekter parallellt.

Medarbetare på Foyen Advokatfirma

Intressant ämne och kunniga föreläsare.

Medarbetare på Kanter Advokatbyrå