Välkommen till vårt nya aktuella webbinarium med Sara Nordler och Richard Engblom, som ger dig en första inblick, förståelse och kunskap om prospektregelverket.

Att upprätta prospekt är ett omfattande projekt med ett detaljerat regelverk som kan vara en utmaning att förstå, inte minst vad gäller de olika typer av situationer när prospektskyldighet föreligger. Vidare är prospektregelverket relativt nytt och det kan uppleveras som snårigt att förstå vilken information som ska finnas med och vilka olika typer av prospekttyper det finns.

Kursen berör ett ständigt aktuellt ämne, särskilt i Sverige som ligger i toppen i Europa vad avser antalet godkända prospekt. 

Som deltagare får du kunskap om

 • Översiktlig genomgång av prospekt
 • Genomgång av prospekt, med betoning på olika typer och informationskrav
 • Praktiska handläggningen
 • Offentliggörande och marknadsföring
 • Strukturell genomgång av regelverket

Kursinnehåll

PROSPEKT (ALLMÄN DEL)

 • Vad är ett prospekt?
 • När krävs tillstånd för prospekt?
 • Undantag från prospektskyldighet

PROSPEKT (SPECIELL DEL)

 • Utformning och innehåll
 • Särskilt om riskfaktorer
 • Särskilda prospekttyper
 • Tillägg till prospekt
 • Språkkrav
 • Införliva information genom hänvisning

FI:S HANDLÄGGNING AV PROSPEKTÄRENDEN

 • Handläggningstid
 • Innehållet i ansökan
 • FI:s handläggning
 • Statistik i förhållande till övriga EU-länder

PUBLICERING AV PROSPEKT OCH GILITGHETSTID

 • Offentliggörande
 • Giltighetstid
 • Marknadsföring
 • Passportering

REGELVERKET

 • Tillämpliga lagar
 • Finansinspektionens föreskrifter
 • Tillämpliga EU-förordningar
 • Tillämpliga delegerade EU-förordningar
 • Annan vägledning

Målgrupp

Affärsjurister, biträdande jurister, compliance, internrevisorer, junior corpmedarbetare samt rådgivare och uppföljningsfunktioner som behöver ha grundläggande kunskaper inom prospektregelverket.

Syft med utbildningen

Erhålla grundläggande kunskaper för att enklare kunna orientera sig i regelverket samt öka förståelsen för vad som gäller rent praktiskt bl.a.  Finansinspektionens handläggningstider, publicering av prospekt och giltighetstider.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

15 Nov 2022

Webbinarium

Platser finns

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet komer att genomföras den 15 november kl. 09:00-11:00. Efter genomförandet kommer du få tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Richard Engblom
Senior Associate
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Sara Nordler
Counsel
Läs mer