Välkommen till vår nya kurs som innehåller en bred och översiktlig genomgång av den svenska energibeskattningen.

Beskattning av bränslen tar utgångspunkt i skatteplikt för olika bränslen, godkända upplagshavare och andra skattskyldiga, tidpunkten för skattskyldighetens inträde samt förflyttning under skatteuppskov. Vidare behandlas möjligheterna till nedsättning av skatt i form av avdrag, återbetalning och skattefria inköp. Elskatten behandlas med utgångspunkt i de förändringar som trätt i kraft under 2018 och närmast föregående år.

Som deltagare får du kunskap om:

• Skattepliktiga varor
• Skattefri användning
• Avdrag, återbetalning av skatt
• Skattskyldighet
• Skatteinbetalning, deklaration
• Registreringsskyldighet
• Införsel från EU / utförsel till andra EU-länder
• Nya regler från 2018 för elskatt

Målgrupp:

Ekonomi- och redovisningsansvariga i kommunala eller privata energiföretag eller i andra företag som berörs av energiskatt, skattejurister, advokater m.fl.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas