Praktisk kursdag med Rolf Andersson som ger den viktiga grund du behöver för att hantera de risker ett entreprenadprojekt medför för att därmed undvika kostsamma processer.

De tekniska och juridiska projekthandlingarna har blivit alltmer komplicerade samtidigt som förfrågningshandlingarna kanske inte reglerar alla detaljfrågor, vilka i stället får lösas på plats. I praktiken uppstår mellanformer mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad. Det har även blivit vanligt att tvistefrågor går vidare i flera avtalsled, exempelvis från underentreprenören till generalentreprenören, vidare till byggherren, därefter till byggherrens konsult och i nästa steg till konsultens försäkringsbolag. Dessa situationer ställer krav på kunskap om regelverk, avgränsningar och ansvar i de olika leden. Särskilt aktuella tvisteområden är ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA) och ansvarsfrågor av olika slag (hinder, fel, skadestånd etc).

Kursen Entreprenad-juridik i fokus ger dig grundläggande och nödvändiga kunskaper om allmänna bestämmelser och avtalsvillkor som tillämpas inom byggbranschen och i entreprenadförhållanden. Vi lägger särskild vikt vid de frågor som ofta ger upphov till tvister. Du som deltar kommer även att få en förståelse och inblick i bakgrunden till de avtalsvillkor parterna förhandlat fram och varför byggbranschen valt att fördela risker på det sätt som skett i villkoren.

Du får bland annat veta mer om:

 • Vad som ingår i kontraktsarbetena
 • Parternas ansvar för att kommunicera med varandra under entreprenaden
 • Under dagen går vi igenom viktiga avsnitt i AB 04 och gör även en översiktlig genomgång av vanligt förekommande frågor enligt ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07, ABM 07 och ABK 09.
 • Hantering av beställda ÄTA, föranledda ÄTA, hinder, väsentlig rubbning och andra förändringar

Ett särskilt avsnitt kommer att handla om de bestämmelser i AB 04 som är otydliga eller omdiskuterade och om en del rättsfall som kommit på senare tid rörande bland annat sådana bestämmelser, Slutligen ges en kort information om det påbörjade arbetet med att revidera AB 04 och övriga bestämmelser i branschen.

 


DELTAGARE

Kursen passar dig som arbetar med entreprenadprojekt eller entreprenadrättsliga frågor exempelvis ansvariga vid fastighetsbolag och byggföretag, projektledare, byggledare, fristående konsulter och entreprenörer, upphandlingsansvariga och partsombud samt jurister med denna inriktning.

Kursprogram

 • 8.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass 2

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass 4