Välkommen till en ny kurs inom entreprenadjuridiken med fokus på konsultavtal och konsultansvar. Teori varvas med praktiska övningar baserade på verkliga fall.

I denna kurs gör vi en fördjupning inom entreprenadjuridikens standardavtal. Rolf Andersson, vår expert inom området, lägger bland annat vikt vid ÄTA-arbeten, olika former av hinder, ansvar och försäkring samt besiktning. Målet är att du ska få en djupare kunskap inom entreprenad- och konsulträtt och därmed bättre förutsättningar att hantera de tvister och meningsskiljaktigheter som är av återkommande karaktär i entreprenadprojekt.

Vi varvar föreläsningsavsnitt med praktiska tillämpningsövningar och grupparbeten. Övningarna är baserade på faktiska fall och blir mycket verklighetstrogna.

Vi fördjupar oss inom standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07, ABM 07 och ABK 09. Fokus läggs på de områden som brukar föranleda tvister:

 • Kostnadsreglering för ÄTA (särskilt beställda ÄTA eller så kallade föranledda ÄTA)
 • Hinder
 • Annan kostnadsreglering
 • Formaliaregler – om krav på skriftlig anmälan och liknande i olika standardavtal och försäkringsavtal
 • Ansvar och försäkring
 • Besiktning

Utbildningen leds av Rolf Andersson, advokat vid AG Advokater i Stockholm. Rolf har sin bakgrund i tingsrätt och hovrätt och som jurist på dåvarande Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen, numera Sveriges Byggindustrier. Rolf har många års erfarenhet som advokat och specialist på entreprenad- och konsulträtt.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till advokater och jurister som arbetar med entreprenad- och konsulträtt, eller för dig som praktiskt medverkat vid utförande av byggnads-, anläggnings- eller installationsentreprenader.


 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.