I kursen om entreprenadavtalets svåra frågor står praktisk tillämpning i fokus. Innehållet riktar sig till dig som är beställare, entreprenör eller konsult och juridiskt insatt.

Livesändning – Kurstillfället den 13 december 2021 och 11 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.  Läs mer här!

Vid entreprenadavtal och genomförande av entreprenader uppkommer tolkningsfrågor. Ofta framkommer även omständigheter som varken beställare eller entreprenör kände till eller hade räknat med. Detta leder till diskussioner och ibland tvister.

I den här kursen går vi igenom ofta förekommande frågor inom entreprenadrätten och du får ökad kunskap om hur du kan lösa dem. Du får även tips på hur du med hjälp av rätt utformade avtal kan undvika  fallgropar.

Under kursen behandlas praktiska typfall. Som deltagare bör du ha förkunskaper inom entreprenadrätt för att få ut mesta möjliga av dagen.

Vid kursen får du som kursdeltagare veta mer om:

 • Allmänna principer för avtalstolkning
 • Kontraktsåtagandets omfattning vid utförandeentreprenad och totalentreprenad, ansvar för lämnade uppgifter och egna tekniska lösningar
 • Reglering av ÄTA-arbeten, formaliaregler
 • Reglering av hinder och störningar, underrättelseregler
 • Garanti- och felansvar, genomförande av besiktningar
 • Regler om äganderätt och praktisk hantering av konkurser

målgrupp

Advokater och jurister, beställare, entreprenörer och konsulter som är juridiskt insatta samt andra som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader.


Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Metoder för avtalstolkning.
  Allmänna tolkningsregler.

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Kontraktsåtagandets omfattning, tillämpning av tolkningsreglerna i AB 04 och ABT 06. Ansvar för lämnade uppgifter och tekniska lösningar.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Reglering av ÄTA-arbeten, formaliaregler. Reglering av hinder och störningar, underrättelseregler, krav på dokumentation.

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Entreprenörens garanti- och felansvar. Genomförande av besiktningar, överbesiktning. Regler om äganderätt, praktisk hantering av konkurser.