Den här kursen i kvalificerad entreprenadrätt vänder sig främst till fastighetsbranschen och byggsektorn.

Den kommersiella entreprenadjuridiken präglas av olika kontraktsrättsliga principer och sedvanor som är specifika för byggsektorn. Området entreprenader är dessutom ofta utsatt för olika typer av förändringar som kan ge upphov till tvister. I kursen ligger fokus på de komplicerade reglerna som rör riskfördelning, ansvaret för fel och skador samt skadestånd. Utvalda problem och frågeställningar behandlas utifrån praktiska fall.

Som kursdeltagare får du veta mer om:

 • Ansvaret för lämnade uppgifter och förutsättningar för entreprenader utifrån standardavtalens bestämmelser
 • Entreprenörens garanti- och felansvar
 • Skadeståndsansvar i entreprenader, förhållandet mellan skadestånd och vite samt tolkningsproblem
 • Behovet av förändringar och förtydliganden i entreprenadkontrakt med hänsyn till aktuella rättsfall
 • Ansvarsbegränsningar i entreprenadförhållanden – egna och standardiserade klausuler
 • Ersättning på löpande räkning
 • Entreprenadrättslig praxis i HD och hovrätterna – betydelsen av senare tids utveckling

Kursledare är Bo Linander, advokat och expert inom entreprenad- och konsulträtt:
”Kursen är högaktuell då flera intressanta avgöranden nu väntas, exempelvis avseende förutsättningar för entreprenaders genomförande. Vi kommer även att gå igenom det så kallade Visbyfallet och titta på riskfördelning när det gäller okända förutsättningar, till exempel berg i mark. Vikten av denna fråga kan inte nog betonas.”


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till fastighetschefer, tekniska chefer, projektledare och övriga som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader. Du som har kännedom om regelsystemet kommer att ha störst utbyte av kursen.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Genomgång och analys av standardavtalens regler om ansvar för lämnade uppgifter, beställarens skyldighet att tillhandahålla information och riskfördelningen vid okända förutsättningar. Analys av aktuella rättsfall, särskilt det sk Visbyfallet som är föremål för prövning i HD.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Genomgång av regler för entreprenörens garanti- och felansvar. Analys av aktuella rättsfall, bland annat avseende skador i enstegstätade putsfasader. Behov av kompletterande regler i entreprenadavtal.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Genomgång av bestämmelser och principer för ersättningsmodellen "löpande räkning" (självkostnadsprincipen). Praktiska tillämpningsfrågor och förslag till komplettrande reglering.

 • 14.45-16.00

  Genomgång av andra aktuella tillämpningsfrågor. Innehållet i detta avsnitt kommer att fastställas närmare kurstillfället.

Citat

Trevligt bemötande och bra upplägg!

Jan Back

Olov Lindgren AB

Aktuella frågeställningar, kompetenta föreläsare, mycket intressant.

Caroline Appelberg

Advokatfirman Lindahl