Meningsskiljaktigheter/diskussioner och entreprenadtvister är vanligt förekommande inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, där – till skillnad från vad som normalt gäller inom den fasta industrin – varje projekt är unikt med sina olika förutsättningar på arbetsplatsen.

Livesändning – kurstillfället den 20 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Entreprenadtvister kan handla om tillämpningen av viss bestämmelse i ex vis AB 04 eller ABT 06 eller om tillämpningen av någon enskild bestämmelse som parter enats om såsom tillägg till eller ändring av AB 04 eller ABT 06 (så kallade AB-avvikelser). Ibland tvistar parter om vad som i verkligheten inträffat på arbetsplatsen och hur pass allvarlig en viss händelse är eller om vem som skall svara tids- och kostnadsmässigt för en viss händelse.

Exempel på vanliga tvister är frågor om reglering av tid eller pengar på grund av ex vis ÄTA-arbeten av olika slag eller på grund av hinder, om ansvarsfrågor av olika slag, för försening, fel eller följdskador, om försäkringsfrågor som är förknippade med detta eller om besiktningar och besiktnings rättsverkan. Principiellt föreligger någon form av ”tvist” så snart en part i ett entreprenadförhållande framfört ett krav på ersättning eller prestation och den andre parten tagit avstånd från kravet.

Varje så kallad avvikelserapport kan i sig generera en tvist, principiellt eller rörande yrkade belopp. Många tvister löses utom rätta genom kompromisser. Andra gånger anlitas så kallad ”klok gubbe”, d v s någon erfaren sakkunnig, som får parternas uppdrag att lämna en rekommendation till lösning. Andra tvister går till prövning inför allmän domstol eller skiljenämnd. Erfarenhetsmässigt är många tvister ”onödiga” och beror helt eller delvis på dålig kommunikation mellan parterna eller brister i anmälning av krav eller i dokumentation av fakta eller verifikation av belopp.

Som kursdeltagare får du mer kunskap kring:

 • Handläggning av tvister inför allmän domstol
 • Handläggning av tvister inför skiljenämnd
 • Förenklad tvistlösning
 • ”Klok gubbe”
 • Rättsliga grunder
 • Bevisbördan
 • Vanliga tvisteämnen
 • Vanliga misstag från beställare eller entreprenör
 • Formaliaregler
 • Dokumentation och verifikation av krav

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete upprättar eller tillämpar entreprenadavtal i egenskap av projektledare, byggledare. Du förutsätts ha tidigare erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor.

Övrigt:

För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderas du att du har tillgång till AB04 och ABT06.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.