Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund, med Marcus Radetzki som föreläsare.

Livesändning – kurstillfället den 28-29 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Regler om personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund återfinns idag i 5 kap SKL, och dessa regler bildar utgångspunkt för personskadereglerarens arbete med beräkning av ersättningens storlek i varje enskilt fall. Men någon särskilt utförlig, vägledande reglering är det emellertid inte fråga om, även om reglerna ger svar på frågan om vad som kan ersättas så besvaras ej frågan om hur ersättningen skall beräknas. Denna fråga kring hur ersättningen skall beräknas besvaras alltså inte av lagens regler utan av ett antal icke lagfästa principer, principer som man under dessa två kursdagar går igenom för att förstå och lära sig beräkna ersättningens storlek.

Som deltagare får du kunskap om:

Under detta tvådagarsseminarium uppmärksammas, analyseras och diskuteras de icke lagfästa principer som är av stor betydelse för storleken på den ersättning för personskada som kan utgå på skadeståndsrättslig grund.

Det som kommer att behandlas är bland annat:

– Principen om full ersättning

– Differensläran

– Principen om att ersättningen ej omfattar tredjemansskador

– Kravet på adekvat kausalitet

– Skadebegränsningsplikten

– Reduktion av skadeståndet på grund av inbesparade kostnader eller andra fördelar

– Principer i fråga om bevisbörda och beviskrav

Under seminariet skildras de olika principerna och den betydelse de har i det praktiska arbetet med beräkning av personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund. Syftet med denna kurs är att uppmärksamma och fördjupa deltagarnas kunskaper om dessa icke lagfästa principer som styr skadeståndets storlek vid personskada. I bästa fall erhåller deltagarna härigenom ökade möjligheter att hantera verklighetens fall på ett rättssäkert sätt samt härutöver ökad förmåga att på ett övertygande sätt motivera sina ställningstaganden rörande ersättningens storlek.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till personskadereglerare, men även till försäkringsjurister, advokater och andra befattningshavare med behov av fördjupad kunskap inom det aktuella området.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Dag 1 - Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas för dagen.

 • 08.30-09.00

  Dag 2 Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.