Christina Ramberg och Eric M. Runesson är äntligen tillbaka med sin kurs om ersättnings- & friskrivningsklausuler. Området behandlas i ljuset av ny rättspraxis och de senaste årens internationalisering av avtalsrätten.

Kursen behandlar avtalsbestämmelser som fördelar risk mellan parterna. De risker det handlar om anknyter dels till faktiska förhållanden och dels till att parts prestation uteblir eller försenas. Klausulerna kan vara ansvarsutvidgande garantibestämmelser eller ansvarsminskande friskrivningar. Vanliga påföljder kan åsidosättas och ersättas med viten och så vidare.

Det är angeläget att uppmärksamma sådana klausuler i ljuset av nyare rättspraxis och den pågående internationaliseringen av avtalsrätten. Ersättningsklausuler utgör inte sällan ett särskilt förhandlingsproblem. Förhandlingssituationer uppmärksammas därför speciellt under kursen liksom utmaningarna för avtalsskrivaren.

Kursen ger dig ökad kunskap inom:

• Friskrivningsklausuler
• Risker vid förhandling av ersättningsklausuler
• Olika huvudtyper av ersättningsklausuler
• Friskrivningar och ansvarsbegränsningar
• Tolkning av friskrivningar och vitesklausuler
• Oskäliga ersättningsklausuler
• Internationella särdrag


 

MÅLGRUPP

Advokater (entreprenadrätt, immaterialrätt, joint ventures, leveransavtal, aktieägaravtal), domare, bolagsjurister.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Vitesklausuler

 • 10. 15 - 11.45

  Pass II
  Force majeure klausuler

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Totala friskrivningar (befintligt skick m.m.)

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Garantier och friskrivningar, partiella ansvarsbegränsningar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag