Utvecklingen av samhället i stort och revolutioneringen av vårt sätt att arbeta ställer höga krav på organisationers värderingar. För att attrahera kompetent personal blir beteende och företagskultur allt viktigare. Många företag har börjar förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga.

Utifrån omfattande internationell forskning kring vad det är som gör att medarbetare känner tillhörighet och lojalitet till sin arbetsgivare, kommer vi att gå igenom ett antal enkla och bevisat framgångsrika case som ger dig omedelbara verktyg i ditt kulturbyggande arbete.

Visst vore det underbart om det inte var du som HR som ansvarade för kulturen? All kultur samt vilja och mod att ta sig an ansvar utgår ifrån tillit. Ledningsgrupp tillsammans med företagets ledare sätter prägeln för företagets kultur Utifrån detta faktum kommer vi gå igenom hur ni på ett befriande sätt kan få medarbetare som vill och kan ta ansvar som kulturbärare.

Du kommer att få handfasta tips på hur organisationen i varje moment av arbetsdagen påminns om kulturen samt hur den kan mätas på individnivå och därmed ligga till grund för utvecklingssamtal samt karriär- och löneutveckling.

Vi kommer titta på hur företagets kultur påverkar företagets personalnöjdhet, ekonomiska framgång samt ett ökat NKI. Förutom dessa tre nyckeltal, kommer vi även att titta på om det egentligen behöver vara någon skillnad på värdeord, kultur, kundupplevelse och varumärke?

Som deltagare får du kunskap om

 • Hur får du gehör för kulturarbetet i ledningsgruppen
 • Vilka förutsättningar som krävs för att nå önskad kultur
 • Hur du får kulturen att genomsyra arbetsdagen/på den dagliga agendan
 • Hur kulturen kan mätas på grupp- och individnivå
 • Hur kulturen kan kopplas till personal- och löneutveckling
 • Hur en önskad kultur bidrar till företagets framgång vad gäller nyckeltalen personalnöjdhet, ekonomi och kundnöjdhet

Målgrupp:

HR chefer, HR Manager, HR specialister, VD, Ägare (alla med ett övergripande ansvar för företagets kultur – kopplat till företagets lönsamhet).

 

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad är kultur och vilka förutsättningar krävs för att behålla eller ändra den?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Att vara sin kultur

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Case studies – hur kulturen görs levande i varje andetag av företagets vardag

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Workshop, i vilka sammanhang kan kulturen behandlas som en självklar del av
  vardagen på din arbetsplats?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.