Välkommen till en kurs som diskuterar strukturfrågor inom fåmanssektorn och nyheter gällande 3:12-utredningen, med syfte att undersöka hur omstruktureringar inom FÅAB kan ske på ett skatteeffektivt sätt. Under dagen kommer vi även att titta på vilka förslag till skatteförändringar som ägare till fåmansföretag kan förvänta sig.

Under kursen kommer föreläsaren att gå igenom 3:12-reglerna samt hur fåmansföretagare bör tänka kring sina uttag från bolaget (lön och utdelning) och sin ägarstruktur. Vi går igenom de vanligaste omstruktureringarna så som interna aktieöverlåtelser, andelsbyten, samt att ta in nya och att lösa ut gamla delägare. Vidare berör vi nyheter inom området med fokus på den så kallade 3:12-utredningens förslag till nya regler på området.

Som deltagare får du kunskap om:

• Grundläggande förståelse för 3:12-reglerna
• De senaste nyheterna gällande 3:12-utredningen
• Genomgång av senaste utvecklingen inom området (rättsfall, ställningstaganden m.m.)
• Hur fåmansföretagare bör tänka kring uttag från sitt bolag
• Finns det någon optimal struktur att äga ett fåmansföretag och hur kommer jag i så fall dit?


Målgrupp:

Kursen riktar sig till fåmansföretagare som vill lära sig mer om 3:12-reglerna, samt till advokater, jurister och andra rådgivare inom bland annat redovisning-, revision- och advokatbranschen.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Introduktion och grundläggande genomgång av 3:12-reglerna

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Genomgång av nyheter inom området med fokus på 3:12-utredningens förslag.
  Hur delägare ska tänka kring uttag från sitt fåmansföretag?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Omstruktureringar inom fåmanssektorn

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Fortsättning omstruktureringar inom fåmanssektorn

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC