Vi lyfter fram va-förhållanden och särskilt problematiska frågor, du får kunskap om vanliga anledningar till att tvister uppstår och hur du kan förebygga dessa.

Livesändning – kurstillfället den 17 december kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

När det gäller va-förhållanden ger Lagen om allmänna vattentjänster kommunen/va-huvudmannen en på många sätt vidsträckt rätt att bestämma bland annat hur kostnaderna för den allmänna va-anläggningen ska fördelas mellan fastighetsägarna och hur den allmänna anläggningen ska utformas. Samtidigt finns åtskilliga bestämmelser och rättspraxis som på olika sätt begränsar kommunens/va-huvudmannens möjligheter. Kursen tar upp några av de vanligast förekommande anledningarna till att va-tvister uppstår mellan va-huvudmannen och fastighetsägare. Inriktningen är inte att ge en fullständig bild av va-lagstiftningen, utan istället att ge en något djupare kunskap av några särskilt problemfyllda delfrågor inom va-förhållanden. Dagen leds av Fredrik Mörtberg, advokat och specialist inom va-området. Fredrik arbetar sedan flera år nästan uteslutande med va-juridiska frågor och bistår ett stort antal kommuner med va-juridisk hjälp.

Som deltagare får du kunskap om:

 • vanliga missuppfattningar och misstag avseende va-taxefrågor
 • fallgropar i samband med kravhantering och vattenavstängning
 • dagvattenavgiftsuttag

 

målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med va-juridiska frågeställningar.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  - Va-taxan
  - Konsekvenser av uteblivet taxestöd
  - Rutiner kring information och underrättelse om att förbindelsepunkt upprättats

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  -Avgiftsskyldighet till den allmänna va-anläggningen
  -Va-avtal
  -Förfarande vid utebliven betalning
  -Förutsättningar för vattenavstängning

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Anläggningsavgift vid avstyckning
  - Uttag av dagvattenavgifter för olika dagvattenändamål
  - Nödvändiga kostnader och självkostnadsprincipen i va-sammanhang

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  - Skadestånd och regresser i va-förhållandet
  - Vilka krav ställs på den allmänna va-anläggningen
  - Skadestånd i samband med skyfall
  - Frågestund

 • 16.00-

  Kursen avslutas