I samband med företagsförvärv kan konkurrensrättsliga regler aktualiseras som kan medföra stora utmaningar för de inblandade företagen. Svårigheten ligger ofta i att veta vilka åtgärder man får vidta före det att förvärvet har godkänts. Dessutom är det ofta bråttom då man vill få ett snabbt och klart godkännande, utan att behöva ge upp någon affärsdel.

Livesändning – kurstillfället den 14 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.  Läs mer här!

Denna kursdag kommer att inledas med att ta dig igenom den snåriga juridiken kring den svenska kontrollen av företagsförvärv som idag bygger på EU:s motsvarande regler.

Fram tills att förvärvet godkänns betraktas parterna i en förvärvsprocess som separata enheter varför det konkurrensrättsliga regelverket om förbud mot otillåten samverkan mellan konkurrenter måste iakttas. Därför kan t.ex. informationsutbyten som sker under förvärvsprocessen strida mot konkurrensrättsliga regler. Osäkerhet och tidsutdräkt är viktiga faktorer som kan påverka de inblandade företagen och deras ägare. Om köparen sedan inte godkänns finns det alltid en mindre konkurrent i en ny försäljningsprocess där bolaget blir mer svårsålt och där värdet och köpeskillingen kan bli lägre.

Som jurist har man ofta den utmanande uppgiften att i sin rådgivning till klienten säkerställa att affärsmässiga överväganden balanseras mot det konkurrensrättsliga regelverket.

Utifrån många praktiska exempel kommer Per Karlsson att ge bra verktyg för att lyckas med både enklare och mer komplexa företagsförvärv. Han kommer bland annat att ge svar på följande frågor:

Hur går prövningen till mer konkret? Vilka förhandskontakter med myndigheten bör man ha? Hur är det med sekretessen? Vilka chanser har man att få igenom ett förvärv? Vad kan man som företag och ombud göra före och under prövningen? Hur bör man fördela riskerna mellan parterna i affären i aktieöverlåtelseavtalet? Hur säkerställer man att affären verkligen går igenom? Vilka typer av åtaganden fungerar bäst? Vilken föranalys bör man göra? Hur bör den strukturella försäljningsprocessen gå till? Ska man anmäla företagsförvärvet frivilligt? Hur gör man vid offentliga bud? Vilka krav föreligger på stand still? Vad gäller för målbolaget under prövningen?

Dagen kommer att avslutas med en sammanfattning av dagen och med tips på ”do´s and dont´s”, de tio viktigaste sakerna att tänka på vid företagsförvärv.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Förvärvskontrollen, Stockholm eller Bryssel? Begreppet one stop shop
 • Anmälningsreglerna
 • Lämplig utformning av försäljningsprocessen, timing, prövning, godkännande
 • Kommersiella faktorer, deal certainty, kontraktuella åtaganden etc.
 • Sekretessfrågor
 • Bedömningen och ramarna för prövningen

Målgrupp:

Affärsjurister, advokater, bolagsjurister, corporate finance och revisorer.

Övrigt:    

Föreläsarens bok ”Svensk kontroll av företagsförvärv” kommer att ingå och användas så som kursmaterial under denna kursdag.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.