Föreläsarna Fredric Renström och Sten Bergström har under flera år genomfört flertalet mycket uppskattade kurser tillsammans med BG Institute, bland andra kurserna ”Generationsskifte och andra ägarförändringar i fåmansbolag” (Sten Bergström) samt ”Familjerätten och affärsjuridiken drabbar samman” (Fredric Renström). Inför 2014 förde vi samman dem i kursen ” Familjerättens betydelse vid affärs-­ och skatterådgivning till ägare av fåmansföretag”. Kurstillfällena blev snabbt fulltecknade med tanke på hur svårorienterat ämnet är och extra tillfällen sattes ut.

Såväl vi på BG Institute som kursdeltagarna insåg att behovet av ytterligare utbildning och även fördjupning i de av föreläsarna upptagna frågeställningarna var stort. Vi har därför bett Fredric och Sten att gräva än djupare bland sina erfarenheter och kunskap för att ge dig som rådgivare den trygghet som efterfrågas.

Detta har resulterat i en fördjupningskurs som ger utökad praktisk kunskap om såväl familjerättsliga konsekvenser av transaktioner eller olika typer av avtal såväl som de affärs- och skatterättsliga övervägandena som behöver göras av familjerättsliga rådgivare. Till skillnad från tidigare kurser kommer även utvalda skattekonsekvenser som uppstår vid olika transaktioner att behandlas.

Under dagen kommer de att gå igenom:

 • Familjerättsliga överväganden vid omstruktureringar av näringsverksamhet.
 • Familjerätten i förhållande till bolagsordningens bestämmelser om ägarförändringar.
 • Värdering av företagsförmögenhet/aktier och utdelning i bodelning.
 • Familjerättens betydelse vid utformningen av aktieägaravtal.
 • Hanteringen av pensionsavsättningar i Fåab, lönefordringar, tantiem, optioner och liknande vid bodelning.
 • Benefika överlåtelser av fastigheter.
 • Enskild egendom -utformningen av äktenskapsförord och villkor i gåvobrev/testamenten.
 • Testamentsfrågor för företagare.
 • Skatterättsliga och familjerättsliga överväganden vid generationsskiften och planering med dödsbo.
 • Arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet vid generationsskifte och andra ägarförändringar.
 • Efterlevande makens förfogande av egendom som omfattas av efterarv.
 • Testamentariska förordnanden och gåvor förenade med villkor om vederlag, förfogandeinskränkningar m.m.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater och affärsjurister, skattejurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra ekonomiska rådgivare som biträder ägarledda företag och dess ägare.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag är mycket nöjd med BG Institute och det konkreta som kursledarna kan förmedla. De ser flera infallsvinklar och anpassar till flera verksamheter.

Oscar Ingelmark

BDO

BG Institute är en favoritarrangör. De ökar mitt kunnande och höjer mitt humör. Fredrik Rehnström är en inspirerande källa att ösa ur!

Maria Pettersson

Sparbanken Nord

Alltid bra och aktuella ämnen. Bra och personliga föreläsare.

Elmira Schaaf

Swedbank Juristbyrå

Bra mix mellan skatterätt och familjerätt.

Per Johansson

BDO