Familjerätt I har fokus på den grundläggande metodiken i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgängen. Kursen berör tillämpningen av reglerna om vårdnad, boende och umgänge i 6 och 21 kap. föräldrabalken.


Livesändning – kurstillfällena den 7 september 2021 och 9 mars 2022 kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Aktuella processuella regler inklusive handläggningen i domstolen kommer att behandlas. Under kursen kommer ett ärende att beskrivas från ställningstagandet att väcka talan till dess saken ska prövas i domstol.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Metodiken i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
 • Processen i mål enligt 6 kap. FB.
 • Processen i ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.
 • Avgörande kriterier av betydelse vid ställningstagande till frågor om vårdnad, boende och umgänge.
 • Strategier för talans väckande vid domstol.
 • Förberedelse och huvudförhandling i mål om vårdnad, m.m.

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig främst till advokater och andra jurister som ska börja arbeta med vårdnad, boende och umgänge eller som har viss erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Även andra yrkesutövare, t.ex. familjerättssekreterare, som ska börja arbeta med eller har viss erfarenhet av de aktuella frågeställningarna har stor nytta av de kunskaper som erhålls genom kursen.

Övrigt:

Det finns möjlighet att lämna in frågeställningar till föreläsaren före kursen, dock senast 14 dagar i förväg. Frågor eller förslag på diskussionsämnen skickas till kursinformation@bginstitute.se och vidarebefordras sedan till föreläsaren.

Under våren 2021 kommer Mats Sjösten även att hålla i Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs) och Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2).

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.30

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.