I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet. Under dagen ligger fokus vid bland annat avgörande kriterier vid domstolens ställningstagande till frågor om vårdnad och boende, processen i mål enligt 6 kap. FB och om verkställighet enligt 21 kap.

Livesändning – Kurstillfället den 24 september 2021 och 21 april 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen behandlar processrättsliga frågor i mål om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet av sådana avgöranden. Även frågor om bedömningsgrunder för domstolens ställningstaganden kommer att belysas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Avgörande kriterier av betydelse vid domstolens ställningstagande till frågor om framför allt vårdnad och boende.
 • Fördjupad kunskap om processen i mål enligt 6 kap. FB.
 • Fördjupad kunskap om processen i ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.
 • Innehållet i de lagförslag som blivit resultatet av 2014 års vårdnadsutredning (SOU 2017:6 Se barnet)*

Målgrupp: Denna kurs riktar sig till advokater och andra jurister som sysslar med familjerätt men även till domare som i sin yrkesutövning sysslar med familjerätt och familjerättssekreterare.

Övrigt:

Flera delar i kursen bygger på ett aktivt deltagande från deltagarna. Det finns möjlighet att lämna in frågeställningar till föreläsaren före kursen, dock senast 14 dagar i förväg. Frågor eller förslag på diskussionsämnen skickas till kursinformation@bginstitute.se och vidarebefordras sedan till föreläsaren.

Under våren 2021 kommer Mats Sjösten även att hålla i Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken och Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2).

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.30

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.