Fördjupa dig i frågeställningar inom två rättsområden som, när de korsas fel kan få förödande konsekvenser. En praktiskt inriktad kurs som syftar till att ge dig som rådgivare konkreta lösningar och verktyg för att förstärka affärsrelationen med din klient och skapa ett bättre affärsklimat.

Ägarna till bolag och näringsverksamhet behöver och får återkommande rådgivning av affärsjurister, skattejurister och revisorer i samband med ägarförändringar, andra omstruktureringar och skatteplanering. På grund av den ökade specialiseringen är det svårt för rådgivaren att hålla sig uppdaterad även vad avser de familjerättsliga konsekvenserna av transaktionerna eller av de upprättade avtalen. På motsvarande sätt är det svårt för den familjerättsliga rådgivaren att hålla sig kunnig om de mer affärs- och skatterättsliga övervägandena som måste göras.

BG Institute har under flera år haft ett samarbete med Fredric Renström och Sten Bergström med mycket uppskattade kurser, bland annat som föreläsare i ”Generationsskifte och andra ägarförändringar i fåmansbolag” (Sten Bergström) samt ”Familjerätten och affärsjuridiken drabbar samman” (Fredric Renström).

Önskemål om ytterligare kurser inom området har framförts varför denna kurs är tagits fram som en vidareutveckling av bland annat dessa kurser, varvid dessa båda föreläsare har förts samman för att gemensamt, med sina olika bakgrunder och delvis skilda infallsvinklar, ta sig an ovanstående frågeställningar för ytterligare spetskompetens för rådgivaren.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen.
 • Hur bör till exempel äktenskapsförord och testamenten utformas?
 • Hur anpassas ett delägaravtal till familjerätten?
 • Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av näringsfastigheter och Fåab.
 • Reglerna om arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet betydelse vid ägarförändringar.
 • Skatterättsliga överväganden vid bodelning och arvskifte.
 • Värdering av företagsförmögenhet vid bodelningar och arvskiften.
 • Hur kan ett dödsbo användas vid skatteplanering?

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater och affärsjurister, skattejurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra ekonomiska rådgivare som biträder ägarledda företag och dess ägare.


Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost.

 • 9.00–10.00

  Pass I

 • 10.15–12.00

  Pass II

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00–14.30

  Pass III

 • 14.45–16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är en favoritarrangör. De ökar mitt kunnande och höjer mitt humör. Fredrik Rehnström är en inspirerande källa att ösa ur!

Maria Pettersson

Sparbanken Nord

De kurser Fredrik Renström håller är alltid öppna och tillgängliga för deltagarna genom bra diskussioner.

Monica Gummesson

Sparbanken Syd

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå