Välkommen till Familjerättsdagarna 2016 – vår uppskattade kurs med aktuella och intressanta ämnen som ger dig inspiration, kunskap och värdefulla kontakter med kollegor.

Våra föreläsare ger en genomgång och en allmän uppdatering av aktuell lagstiftning och praxis i centrala rättsområden inom familjerätten. Dagarna innehåller praktiska tips och råd med utrymme för diskussioner.

Kursdagarna är intensiva med ett fullspäckat schema. Fokus ligger på relevanta aspekter av den ekonomiska familjerätten. Även det internationellt privaträttsliga perspektivets påverkan på den svenska familjerätten kommer att behandlas. Våra föreläsare kompletterar varandra på ett sätt som ger både bredd och djup inom varje delområde. Advokat Fredric Renström är moderator och kommer att närvara under båda dagarna.

Under dag ett får du mer kunskap om:

 • Pensioner och bodelning mellan makar. Ändrade regler för avdragsrätt för privat pensionssparande samt förlag i Ds 2016:19 (Jämställda pensioner) – nya omständigheter som är värda att lyfta fram och diskutera (Margareta Brattström)
 • Delgivning och klander. Ändamålsbestämmelser i testamente och rättsfallet NJA 2015 s 290, dessutom om delgivning av testamente NJA 2014 s 996 och den svåra frågan om i vilken utsträckning delägarna kan komma överens om att inte tillämpa föreskrifter i testamente (Theddo Rother-Schirren)

Under dag två får du mer kunskap om:

 • Aktuella arvsfrågor samt särskilda problemställningar vid bodelning mellan dödsbo och efterlevande make/sambo (Fredric Renström)
 • Ny rättspraxis till Bryssel II-förordningen i internationella vårdnadstvister och olovliga bortföranden av barn. Den kommande revisionen av förordningen (Michael Hellner)

Den första kursdagen avslutas med en gemensam middag i form av julbord, där du har möjlighet att nätverka med såväl föreläsarna som kollegor från hela Sverige.


MÅLGRUPP

Advokater, domare, jurister på juristbyråer, banker, begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer och försäkringsbolag.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 12.00

  Förmiddagspass (fikapaus ingår)

  Dag 1: Margareta Brattström
  - Pensioner och bodelning mellan makar. Ändrade regler för avdragsrätt för privat pensionssparande samt förlag i Ds 2016:19 (Jämställda pensioner); nya omständigheter
  - HD; målen om bodelning och mahr

  Dag 2: Fredric Renström
  - Aktuella arvsfrågor samt särskilda problemställningar vid bodelning mellan dödsbo och efterlevande make/sambo

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.15.

  Eftermiddagspass (fikapaus ingår)
  Dag 1: Theddo Rother-Shirren
  - Delgivning av testamente
  - Delgivning av tvångsbeslut avseende bodelning respektive arvskifte
  - Klander av bodelning respektive arvskifte
  - Klander av testamente

  Dag 2: Michael Hellner
  - Ny rättspraxis till Bryssel II-förordningen i internationella vårdnadstvister och olovliga bortföranden av barn. Den kommande revisionen av förordningen.

 • 16.00

  Dag 1: Kursen avslutas med julbord

Citat

BG Institute har bra nivå på sina kurser. Jag tycker om blandningen av professorer och yrkesverksamma advokater.

Charlotta Garmert

PTS