Familjerättslig nyhetsdag ger dig som kursdeltagare senaste nytt om lagstiftning och praxis inom familjerättens område – ur praktikens synvinkel. Kursen leds av advokat Fredric Renström och advokat Marie Wessel.

Kursen ger dig en uppdatering av det familjerättsliga området med särskild fördjupning inom de mest aktuella frågorna vid tiden för själva kurstillfället.

Kursdeltagare får en genomgång av aktuell lagstiftning och av praxis i centrala rättsområden inom familjerätten. Särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel, med utrymme för diskussioner.

Under kursdagen får du mer kunskap om:

•  Genomgång och analys av senaste årens avgöranden från Högsta domstolen samt vissa underrättsavgöranden, inom ämnesområdena:
1. Bodelning, äktenskapsskillnad/sambo
2. Dolt samägande i nyare praxis
3. Arv och testamente
• Senaste utvecklingen inom ämnesområdet internationell privaträtt
• Vilka förändringar i lagstiftningen kan förväntas?


 

Målgrupp

Advokater, domare, jurister på juristbyråer, banker, begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer och försäkringsbolag


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB