Familjerättslig nyhetsdag fokuserar på senaste nytt om lagstiftning och praxis inom familjerättens område – ur praktikens synvinkel. Nyhetsdagen är ett perfekt sätt att hålla sig á jour med aktuella frågor samtidigt som man får värdefulla kontakter med såväl föreläsare som kollegor över hela landet.

Nyhetsdagen leds av advokat Fredric Renström och advokat Marie Wessel. Föreläsarna ger dig en uppdatering av det familjerättsliga området med särskild fördjupning inom de mest aktuella frågorna vid tiden för själva kurstillfället.

Kursdeltagare får en genomgång av aktuell lagstiftning och av praxis i centrala rättsområden inom familjerätten. Särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel, med utrymme för diskussioner.

Under kursdagen får du mer kunskap om bland annat:

 • Genomgång och analys av senaste årens avgöranden från Högsta domstolen samt vissa underrättsavgöranden, inom ämnesområdena:
 • Senaste utvecklingen inom ämnesområdet internationell privaträtt
 • Vilka förändringar i lagstiftningen kan förväntas?

MÅLGRUPP

Advokater, domare, jurister på juristbyråer, banker, begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer och försäkringsbolag

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.