Finansiering med fastigheter som kreditunderlag kan göras på många olika sätt. Den enklaste formen av säkerhet uppnås   genom att panträtt upplåts i fastigheten.

Beroende på syfte och behov kan dock flera olika alternativ och lösningar vara tänkbara. Alternativ till fastighetspant som säkerhet kan till exempel uppnås genom fastighetsleasing eller panträtt i aktier eller andelar i ett fastighetsägande bolag.

Kursen Fastigheter som kreditunderlag behandlar avtal och villkor som kan användas för att skapa säkerhet i fast egendom i vid mening. Under kursdagen behandlas olika finansieringsformer och finansieringstekniker som kan användas som alternativ eller komplement till panträtt i fast egendom, bland annat fastighetsleasing, paketering av fastighet i bolag, säkerställda mezzaninelån och ring fence-strukturer. De alternativa finansieringsformernas och finansieringslösningarnas diskuteras utifrån ett fastighetsrättsligt perspektiv. Särskild vikt läggs vid tolknings- och giltighetsfrågor i förhållande till jordabalken.

Du får under dagen bland annat kunskap om:

 • Hur fastigheter kan användas som kreditunderlag i vid mening
 • Fastighetsbaserade obligationslån
 • Fastighetsleasing
 • Särskilda hyresrättsliga frågor avseende triple net-avtal
 • Säkerhet utan fullbordad panträtt
 • Optioner och överlåtelseförbud i finansiella avtal
 • Säkerställda mezzaninelån

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med fastigheter, med främst ett finansiellt eller legalt perspektiv. Exempelvis advokater vid affärsjuridiska byråer, bolagsjurister och transaktionsrådgivare och bankjurister, samt projektledare på byggbolag eller fastighetsbolag och fastighetsinvesterare. Du som har viss kunskap om grundläggande allmän fastighetsrätt kommer ha störst utbyte av kursen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Panträtt i fast egendom och alternativa finansieringstekniker

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Alternativa finansieringsformer, fastighetsleasing och fastighetsbaserade obligationslån

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Indirekt panträtt, mezzaninelån, optioner och överlåtelseförbud

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Triple net-avtal och hyreslagen

 • 16.00

  Kursen avslutas