Vid överlåtelser av pågående byggprojekt och fastigheter som ännu inte är färdigställda, uppkommer viktiga frågor och kontrollpunkter.

Denna nya kurs vid BG Institute behandlar centrala frågeställningar som berör due diligence, avtalsarbete, färdigställandet av projektet, tillträde av fastigheten och tiden därefter. Kursen syftar till att ge dig en övergripande förståelse för hela transaktionsprocessen och kunskap om specifika frågeställningar som ofta uppkommer i transaktioner av detta slag. Du får även ta del av exempel på hur dessa frågor kunnat lösas i praktiken.

Vid kursen tas följande frågor upp:

 • Vilken dokumentation ska granskas och vad är en rimlig nivå på dokumentationens omfattning och kvalitet?
 • Hur kan man säkerställa att köparens förväntningar på den slutliga byggnaden överensstämmer med den färdiga produkten?
 • Vad är en projektrisk och hur fördelas ansvaret för projektrisker?
 • Vilket ansvar och inflytande ska köparen ha i samband med uppförande av byggnaden?
 • Hur bestäms köpeskillingen?
 • Vilket ansvar ska säljaren ta för uthyrning av vakanta lokaler och intäktsbortfall fram tills dess att en hyresgäst finns på plats?

målgrupp

Kurser riktar sig till alla som kommer i kontakt med denna typ av transaktioner, främst från ett finansiellt eller legalt perspektiv. Här innefattas exempelvis projektledare på byggbolag eller fastighetsbolag, fastighetsinvesterare, advokater vid affärsjuridiska byråer, bolagsjurister och transaktionsrådgivare. Du som har erfarenhet av fastighetstransaktioner har störst behållning av kursen.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Förmiddagspass

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-16.00

  Eftermiddagspass

Citat

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

Intressanta kurser, fräscha lokaler och proffsiga kursvärdinnor.

Peter Löveborg

Advokatfirman Allians