Välkommen till kursen som fokuserar på de fundamentala frågorna inom fastighetsrätten. Kursen leds av professor Ulf Jensen och lantmätare Fredrik Warnquist.

Kursen ger en praktisk och professionell översikt inom det fastighetsrättsliga området. Den behandlar fastighetsbegreppet och fastighetsregistret med dess anknytning till pant och inteckningar. Vidare gås fastighetsköpet igenom med särskild tonvikt på köpets formella frågor. Slutligen tas expropriation och andra tvångsförvärv upp med särskild betoning på hur ersättningen bestäms i dessa fall.

Kombinationen av en jurist och en lantmätare har visat sig mycket framgångsrik i undervisningen, och föreläsarna behandlar dessutom frågorna kring hur fastigheter bestäms och hanteras i register, hur fastigheter pantsätts, köps och säljs samt vad som gäller vid tvångsförvärv.

Kursens fokus är att ge kursdeltagarna de  kunskaper som behövs inom de centrala delarna i fastighetsrättens område.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Fastighetsgränser och fastighetsbestämning
– Vad ingår i en fastighet (mark, tillbehör, rättigheter mm)
– Fastighetsgränser
– Vatten
– Fastighetsbestämning
• Fastighetsregistret och andra informationskällor
– Fastighetsregistrets innehåll
– Fastighetsregisterkartan
– Fel och brister
• Tillbehör till fast egendom
– Allmänna tillbehör (inom och utanför fastigheten)
– Byggnadstillbehör
– Industritillbehör
– Lös egendom
• Formkrav i fastighetsrätten och parternas bundenhet vid avtalet
– Formkrav och bundenhet
– Skadestånd
– Ogiltigheter
– Friskrivningar
• Fastighetspant och fastighetsexekution
– Fastighetspant
– Inteckningar
– Fastighetsexekution
• Rätten till ersättningar vid inlösen, expropriation och fastighetsreglering
– Markåtkomst
– Fastighetsvärdering
– Skadeersättningsfallen (ExL, LL mfl)
– Vinstfördelningsfallen (FBL och AL)


 Målgrupp

Advokater och jurister, specifikt de som verkar inom eller vill få en uppdatering inom fastighetsrätten. Biträdande jurister, markexploatörer på kommuner eller fastighetsbolag, advokater och kredithandläggare på banker.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Fastigheter och fastighetstillbehör
  - Gränser, rättigheter och fastighetsbestämning
  - Allmänna fastighetstillbehör, byggnads- och industritillbehör samt accession

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Fastighetsregistret och fastighetspant
  - Registrets innehåll, rättsliga betydelse och brister
  - Fastighetspant, inteckningar och fastighetsexekution

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Fastighetsköp
  - Återgångsvillkor, skadestånd, ogiltigheter och friskrivningar

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Ersättningar vid intrång
  - Ersättningar vid tvångsvis markåtkomst: skadeersättning och vinstfördelning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Ulf och Fredrik är som ler och långhalm. En härlig mix som kompletterar varandra med massor av kunskap, erfarenhet och humor. Utvecklande och underhållande!

Medarbetare på Örebro Kommun