Nyhetsdagen ger dig en allmän uppdatering av det fastighetsrättsliga området och en särskild fördjupning inom de mest aktuella frågorna.

Under nyhetsdagen görs en genomgång av pågående och ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den senaste utvecklingen och ny lagstiftning inom fastighetsrätten
 • Nya avgöranden från HD och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen.
 • Förväntade ändringar i lagstiftningen

HD har nu avgjort följande frågor som kommer att belysas under dagen:

 • Kan hyresvärd slippa skadestånd enligt det indirekta besittningsskyddet för lokalhyra om han ska använda lokalen på annat sätt som ger bättre ekonomi?
 • Är det hyresgästen eller hyresvärden som avgör vilken av flera utestående förfallna hyresbelopp som av hyresgästen inbetalt belopp skall avräknas mot? Hur fungera detta vid förverkandeuppsägning.

Du får en särskild fördjupning inom:

 • Fastighetsköp och pant
 • Nyttjanderätter, hyra och arrende – bland annat en SOU gällande förslag på nya lagregler för bostads- och jordbruksarrendeavtal.
 • Fastighetsbildning, grannlagsrätt och bygglov
 • Servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och allemansrätt

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete, i egenskap av exempelvis ansvarig vid fastighetsbolag, advokat eller bankjurist.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Fastighetsköp och pant

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Nyttjanderätter och servitut

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Fastighetsbildning och annan speciell fastighetsrätt

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och allemansrätt

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en professionell aktör som arrangerar bra kurser inom arrendeområdet.

Erik Gustavsson

Länsstyrelsen i Norrbottens län