Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus inom de mest aktuella frågorna.

Under dagen görs en genomgång av pågående och ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion.

Som deltagare vid Fastighetsrättslig nyhetsdag får du kunskap om:

 • Den senaste utvecklingen och ny lagstiftning inom fastighetsrätten
 • Nya avgöranden från HD och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen.
 • Förväntade ändringar i lagstiftningen

I övrigt kommer föreläsarna fokusera på och analysera de rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuell och intressant när kurstillfället äger rum.


MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter med flera.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Fastighetsköp och pant

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Nyttjanderätter, hyra och arrende

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Fastighetsbildning, grannelagsrätt och bygglov

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och allemansrätt

 • 16.00

  Kursen avslutas