Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus på de mest aktuella frågorna och senaste praxis.

Under dagen ges en genomgång av gällande, ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion samt det ständigt omdebatterade begreppet ”fel i fastighet”, hur långt kan begreppet tolkas?

Aktuella frågor som kommer diskuteras är till exempel frågan om förköpslagen, bör lagen återinföras? Kan inglasning av balkonger strida mot detaljplanens begränsningar av byggnadsarean? Är andel i bostad skyddad mot utmätning? Detta och mycket annat kommer du få svar på under dagen!

Kursen i korthet:

 • Den senaste utvecklingen och ny lagstiftning inom fastighetsrätten
 • Nya avgöranden från HD och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Förväntade ändringar i lagstiftningen

I övrigt kommer föreläsarna Nils Larsson och Ulf Jensen att fokusera på och analysera rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuella och intressanta när kurstillfället äger rum.

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter med flera.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fastighetsköp och pant

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Arrende, hyra och andra nyttjanderätter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Byggande och fastighetsbildning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm

 • 16.00

  Kursen avslutas.