Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus på de mest aktuella frågorna och senaste praxis.

Under dagen ges en genomgång av gällande, ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion samt det ständigt omdebatterade begreppet ”fel i fastighet”, hur långt kan begreppet tolkas?

Aktuella frågor som kommer diskuteras är till exempel frågan om förköpslagen, bör lagen återinföras? Kan inglasning av balkonger strida mot detaljplanens begränsningar av byggnadsarean? Är andel i bostad skyddad mot utmätning? Detta och mycket annat kommer du få svar på under dagen!

Kursen är uppdelad i fyra pass:

 • Fastighetsköp och pant – högintressant praxis från bland annat HD
 • Arrende, hyra och andra nyttjanderätter – ett flertal nya lagändringar, praxis från HD med mera
 • Byggande och fastighetsbildning – uppmärksammade HD-fall, domar från MÖD och lagändringar
 • Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm – flera nya fall från MÖD

I övrigt kommer föreläsarna Nils Larsson och Ulf Jensen att fokusera på och analysera rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuella och intressanta när kurstillfället äger rum.

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter, revisorer med flera.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost,

 • 09.00-10.15

  Pass I – Fastighetsköp och pant
  Bland annat NJA 2019 s 569 Myrans Inteckning, NJA 2019 s 223 Tomträtten i Björkhagen och Kammarrätten Stockholm 6002-19 om sekretess om villkoren när kommun sålde mark

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II – Arrende, hyra och andra nyttjanderätter
  Bland annat HD T 5803-18 om ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst, HovR VS T 2897-18 om ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken och Prop 2018/19:108 om fler tillval för hyresgäster

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III – Byggande och fastighetsbildning
  Bland annat HD T 2984-18 Korsviken, HD Ö 2153-18 Säbyvikens marina och MÖD 2019:11 om byggsanktionsavgift

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV – Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm.
  Bland annat MÖD 2019:9 om fastighetsbestämning av servitut och MÖD M 9936-18 om arrendeavtal ger rådighet över vatten

 • 16.00-

  Kursen avslutas.