För tionde året i rad presenterar vi vår fastighetsrättsliga nyhetsdag. Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus på de mest aktuella frågorna och senaste praxis.

Livesändning – kurstillfällena den 10 november och 8 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Under dagen ges en genomgång av gällande, ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender.

2020 års nyhetsdag var uppdelad i fyra följande pass:

 • Fastighetsköp och pant
 • Arrende, hyra och andra nyttjanderätter
 • Byggande och fastighetsbildning
 • Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm

I övrigt kommer föreläsarna Nils Larsson och Ulf Jensen att fokusera på och analysera rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuella och intressanta när kurstillfället äger rum.

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter, revisorer med flera.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost,

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fastighetsköp och pant

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Arrende, hyra och andra nyttjanderätter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Byggande och fastighetsbildning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Servitut, ledningsrätt, äganderätt m.m.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.