Klyvning är en ovanlig och ganska okänd metod inom lantmäteriförrättningar. Kombinationen av fastighetsreglering och klyvning ger stor flexibilitet vid korrekt hantering.

Med en stämpelskattesats på 4,25 % för juridiska personer är incitamenten stora för att hitta alternativa sätt att genomföra fastighetsöverlåtelser. Fastighetsreglering och klyvning är två olika metoder för att undvika stämpelskatt genom lantmäteriförrättning. Möjligheterna är många men det gäller att undvika risker och fällor. Kombinationen av fastighetsreglering och klyvning ger flexibilitet om man gör det rätt.

Inför de stundande lagförändringarna på stämpelskatteområdet kommer Ulf och Fredrik behandla förslagen om skatteplanering inom fastighetsbranschen som föreslås träda i kraft  den 1 juli 2018. (Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet och SOU 2017:27).

Som kursdeltagare får du genom de både föreläsarna lantmätarens och juristens perspektiv vilket är en styrka och nödvändighet för en lyckad fastighetsöverlåtelse genom fastighetsbildning. Förvärv av fastigheter genom fastighetsreglering är ett alternativ till köp som fullbordas med lagfart, metoden har använts länge. Fastighetsreglering kan grunda sig på ett köp eller en överenskommelse. Klyvning är kanske mest känd som en metod att bryta samägandet av fastigheter men har på senare år blivit en viktig del i fastighetstransaktioner.

 

Som deltagare får du:

 • Förmåga att kunna välja mellan lagfart och fastighetsreglering
 • Förmåga att inom fastighetsreglering kunna välja mellan köp och överenskommelse
 • Ökade allmänna kunskaper om klyvning som ett instrument för att överlåta fast egendom
 • Bättre förmåga att upptäcka när fastighetsreglering och klyvning är ett alternativ
 • Ökad förståelse för de risker som kan vara förbundna med fastighetsbildning
 • Bättre kunskaper vid hantering av stämpelskatt
 • Kunskaper om inteckningar och avtalsrättigheter vid fastighetsbildning
 • Goda färdigheter i att utforma överenskommelser och köp som ska ligga till grund vid fastighetsreglering och klyvning
 • Kunskaper om hur stämpelskatteutredningens förslag kommer att påverka fastighetsreglering och klyvning som en metod att minska stämpelskatt

Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsbolag och byggsektor, mark- och exploateringsansvariga inom offentlig sektor, lantmätare och fastighetsmäklare samt jurister, revisorer, redovisnings- och skattekonsulter.


KURIOSA

Kursen Fastighetsreglering och köp gavs av Ulf och Fredrik våren 2013 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kursen Klyvning och stämpelskatt gavs av Ulf och Fredrik våren 2015 i Stockholm och Göteborg. Detta är en fristående uppföljningskurs till de två förstnämnda .

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Stämpelskatt
  Stämpelskatteutredningens förslag och konsekvenser

 • 10.30 - 12.00

  Pass II
  Fastighetsreglering

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Klyvning

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Lämpliga fastigheter
  Inteckningar och avtalsrättigheter

 • 16.00 -

  Kursen avslutas