Högaktuell kurs om den nya fastighetstaxeringen som genomförs 2016 och deklarationen för hyreshus som ska lämnas in under 2015 med en av de främsta experterna på området Andreas Adolphson.

År 2016 genomförs en ny fastighetstaxering och deklarationen för hyreshus ska lämnas in under hösten 2015. Beslutade taxeringsvärden påverkar i första hand uttaget av fastighetsskatt men det kan även få ett antal andra betydelsefulla skattekonsekvenser. År 2015 är sista året som omprövningar kan göras av taxeringsvärden som beslutades år 2010. Det är således viktigt att under 2015 kontrollera om det föreligger några fel som kan korrigeras retroaktivt via omprövning. Genom deklarationen 2015 läggs grunden för skattuttaget 3 år framåt i tiden.

Det är vanligt förekommande med fel i fastighetstaxeringen. Fel som har en inverkan på lönsamheten. Under denna kursdagen går Andreas Adolphsson igenom hur taxeringen bör gå till och vilka uppgifter som ska lämnas till Skatteverket för att erhålla en korrekt taxering. Kursen inriktar sig på att gå igenom systematiken vid fastighetstaxering och vilka fällor och fel som finns och hur man på bästa sätt genomför den.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Olika skatteeffekter av beslutade taxeringsvärden
 • Hur man motverkar fällor och fel i fastighetstaxeringen
 • Hur en fastighet deklareras inför fastighetstaxering FFT 2016
 • Hur kan taxeringsvärdena justeras
 • Vilka omprövningar kan man nå framgång med för att få tillbaka skatt

målgrupp

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomer på bygg- och fastighetsbolag, fastighetsägare, fastighetsförvaltare med flera som vill få en fördjupad praktisk kunskap om fastighetstaxering.

 

Kursprogram

 • 8.30-9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Generellt om fastighetstaxering och vad taxeringsvärdet används till

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Systematiken vid fastighetstaxering och indelning i byggnadstyper m.m.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Värderingsmodellen för hyreshus

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Justeringsanledningar och metodik

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

BG Institute är en professionell aktör som arrangerar bra kurser inom arrendeområdet.

Erik Gustavsson

Länsstyrelsen i Norrbottens län