Kursen ger en genomgång av reglerna för fastställande av faderskap och moderskap i olika situationer. Föreläsare är advokat Per Westman, som tidigare hållit flertalet fullsatta och uppskattade kurser inom familjerätt hos BG Institute.

Kursen går igenom faderskaps- och moderskapspresumtionerna. Vi ser till domstolens roll och hantering av mål om fastställande av faderskap och moderskap. Vi diskuterar parts processföring i dessa mål. Under kursdagen går föreläsaren även igenom bevisfrågor och olika slags bevisning, regler om konstgjord befruktning samt diskuterar kring betydelsen av genetiska och medicinska undersökningsresultat.

Kursdagen kommer även att beröra negativ bördstalan, socialnämndens roll och surrogatmoderskap.

Som deltagare får du kunskap om:

• Regelverket avseende fastställande av föräldraskap
• Domstolens roll
• Socialnämndens roll
• Processföring om fastställande av föräldraskap


 

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som sysslar med familjerätt. Socionomer och andra verksamma vid familjerättsenheter och socialnämnder.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Regler för fastställande av faderskap och moderskap; Presumtionsreglerna

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Domstolens roll; Domstolsförfarandet

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Processföring i mål om fastställande av föräldraskap; Bevisfrågor; Negativ bördstalan; Socialnämndens roll

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Regler om konstgjord befruktning; Surrogatmoderskap

 • 16.00

  Kursen avslutas