Ny kurs i ett efterfrågat ämne – fel i fastighet är ett område där tvister förekommer frekvent. Här får du tips på hur du förebygger sådana.

Fel i fastighet är ett område där antalet tvister ständigt ökar. Regler och lagar är förhållandevis tydliga, men ändå är uppstår oklarheter och tvister till följd av detta. Gränsdragningen mellan köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar vid fel behöver kontinuerligt förtydligas, exempelvis med aktuella fall.

Senare tids tvister har ofta kommit att gälla det ansvar som gäller vid besiktningsmans respektive mäklares medverkan och vilket ansvar som kan utkrävas av dessa parter, situationer som många gånger kan vara svåra att avgöra. Behovet av kunskap är stort inom detta viktiga område.

Mot bakgrund av detta presenterar vi nu en ny kurs vid BG Institutet – Fel i fastighet. Vi går igenom olika typer av fel i fastighet och tittar på hur dessa frågor har behandlats rättsligt. Vi tittar även på ansvarsfrågan och på vilket sätt ansvar kan utkrävas av eventuellt medverkande besiktningsman eller mäklare. Köparens undersökningsplikt förtydligas, liksom gränsdragningen mellan undersökningsplikten och säljarens ansvar. Marianne Flyrin går även igenom de senaste nyheterna och det aktuella rättsläget.

Under kursen tar vi bland annat upp följande:

 • Inledande genomgång om fastighetsköp
 • Formkrav och vad som ingår i köpet
 • Den successiva övergången av äganderätten
 • Rättsliga fel och rådighetsfel
 • Faktiska dolda fel
 • Avtalat skick
 • Utfästelse eller befintligt skick
 • Köparens undersökningsplikt
 • Säljarens upplysningsplikt
 • Reklamation och påföljder
 • Mäklares och besiktningsmäns ansvar
 • Försäkringar i sammanhanget

Deltagare

Kursen passar exempelvis dig som arbetar med fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling eller värdering vid fastighetsbolag eller fastighetsavdelning vid kommuner samt besiktningsmän och fastighetsmäklare.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15.10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas