Vi presenterar en helt ny kurs kring överlåtelser av privata fastigheter.

Kursen fokuserar på överlåtelser av privata fastigheter (ej kommersiella) och inleds med en genomgång av systematiken i jordabalkens felreglering. Därefter utreds undersökningsplikt kontra upplysningsplikt samt påföljdsreglerna för att reda ut förutsättningarna för konflikthantering på området. Friskrivningar, garantier och medverkande konsulters ansvar diskuteras så väl som skattekonsekvenserna av olika påföljder och utfall.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Felreglernas funktion och sammanhang
 • De olika påföljderna vid fel och skattemässigt utfall av olika påföljdssituationer
 • Mäklarens och besiktningsmannens ansvar

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dem som arbetar med tvister i samband med fastighetstransaktioner. Kursen är utformad för advokater, jurister, bolags- och kommunjurister samt fastighetsmäklare och besiktningsmän.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fastighetsköp, formkrav och vad som ingår i köpet.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Felregleringen och undersökningsplikten

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Mäklarens och besiktningsmannens ansvar

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fastighetstransaktionens skatter

 • 16.00-

  Kursen avslutas.