Fel i fastighet är ett område där antalet tvister ständigt ökar. Välkommen till kursen som ger dig en uppdatering av det aktuella rättsläget och en djupdykning inom området.

Kursdagen leds av advokat Marianne Flyrin och advokat Mats Ringqvist, två av landets främsta fastighetsjurister. Kursen behandlar olika typer av fel i fastighet och köparens undersökningsplikt, samt hur dessa behandlats i rättspraxis. Gränsdragningen mellan köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar vid fel behöver kontinuerligt förtydligas och betonas, exempelvis med aktuella fall.

Vi tittar på ansvarsfrågan och på vilket sätt ansvar kan utkrävas av eventuellt medverkande besiktningsman eller mäklare. Köparens undersökningsplikt förtydligas, liksom gränsdragningen mellan undersökningsplikten och säljarens ansvar.

Under dagen går föreläsarna igenom nyheter och aktuell praxis inom fel i fastighet, och kursen syftar framförallt till att belysa det för kurstillfället aktuella rättsläget.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om:

 • I vilken mån man kan kräva ansvar från medverkande besiktningsman eller mäklare vid fel i fastighet
 • Möjlighet till friskrivning av ansvar
 • Genomgång om fastighetsköpet
 • Den successiva övergången av äganderätten
 • Rättsliga fel och rådighetsfel
 • Faktiska dolda fel
 • Avtalat skick
 • Utfästelse eller befintligt skick
 • Köparens undersökningsplikt
 • Säljarens upplysningsplikt
 • Reklamation och påföljder
 • Försäkringar i sammanhanget

För att gå kursen bör du redan ha befintlig erfarenhet av att jobba med fastighetsrättsliga frågor.


 

MÅLGRUPP

Advokater, bolagsjurister och andra jurister som kommer i kontakt med denna typ av fastighetsrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har de bästa föreläsarna.

Stefan Flemström

Advance Advokatbyrå