Under den här kursen går vi igenom definitioner av vad förändringsledning är och vad det syftar till. Och hur projektledarens och förändringsledarens uppgifter skiljer sig från varandra. Vi kommer bland annat redogöra för några modeller i förändringsledning som används globalt; däribland Kotter – åtta steg, Changefirst – PCI ”People Centered Implementation”, Lewin – Change Management Model och Prosci – ADKAR modell.

Livesändning – kurstillfället den 3 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Förändringsledning kräver även bra förändringsledarskap. De flesta förändringar misslyckas eller försenas. Det beror oftast på att det brister i planering och att ledaren inte klarat av att få människor att själva vilja genomföra förändringen.  Under kursen kartlägger vi framgångsfaktorer vid förändringsledning med fokus på hur vi på bästa sätt kan fånga upp medarbetarnas input i förändringsarbeten på ett involverande sätt, när det ska göras och varför det är så viktigt att göra det. Du får med dig praktiska, och konkreta råd inför ett förändringsarbete.

Härtill får du sätta dig in i vad hjärnforskning säger om vår hjärna och hur vi tar emot och tolkar kommunikation.  Lär dig mer om hur vår reptilhjärna, vår aphjärna och vår människohjärnas processar information och vikten av att i sin kommunikation ”tala” till alla de tre olika hjärnorna på rätt sätt, särskilt då man ska kommunicera ett budskap om förändring som ofta möts av motstånd. Vi kommer därför fördjupa oss i hur man känner igen och minskar olika typer av förändringsmotstånd; reaktionsmotstånd, trygghetsmotstånd och tveksamhetsmotstånd. Att ha kunskap om de olika hjärnornas sätt att fungera är användbar för att bli en kommunikativ förändringsledare som är med och skapar inre motivation hos medarbetare.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Syftet med förändringsledning och varför det är så viktigt.
 • Din inriktning som förändringsledare och förändringsmotor.
 • Övergripande modeller för förändringsledning som används globalt.
 • Framgångsfaktorer vid förändringsledning.
 • Vad hjärnforskning säger om vår hjärna och hur vi tar emot och tolkar information.
 • Hur vi känner igen olika typer av förändringsmotstånd och hur vi kan minska dessa både hos oss själva och andra.

Målgrupp:

Chefer, ledare, HR Manager, HR Businesspartner, HR konsult, ledningsgrupper. Alla som arbetar i verksamheter som står inför eller är i förändring.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Genomgång av vad syftet med förändringsledning är och varför HR har en så viktig roll i förändringsarbeten. Kortfattad genomgång av några modeller i förändringsledning som används globalt.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Förändringsledarens roll, uppgifter och viktigaste färdigheter. Framgångsfaktorer vid förändringsledning. Hur vi fångar upp medarbetarnas input i förändringsarbeten.
  Konkreta råd inför ett förändringsarbete

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad hjärnforskning säger om vår hjärna och hur vi tar emot och tolkar kommunikation. Vår reptilhjärna, vår aphjärna och vår människohjärnas sätt att processa information. Hur vi ska kommunicera till de olika ”hjärnorna” då vi ska kommunicera ett budskap om förändring.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Genomgång av olika typer av förändringsmotstånd med fokus på hur vi i vardagen rent praktisk kan hantera alla dessa typer av motstånd för att klara av det höga förändringstempo som krävs i dagens arbetsliv.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.