Sedan Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde ikraft den 3 juli 2016 har kraven ökat på noterade bolag och deltagare på aktiemarknaden. Efter vårens grundkurs inom samma ämne med samma föreläsare lanserar vi nu en fördjupningskurs där föreläsarna tar ett större och mer detaljerat grepp på MAR.

Livesändning – kurstillfället den 8 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kopplat till reglerna om offentliggörande finns en hel del svåra tolkningsfrågor. Samtidigt medför sanktionsnivåer och ökad tillsyn från Finansinspektionen att det kan bli mycket kostsamt med överträdelser. Man kan också bli föremål för allmänt åtal för överträdelser av förbudet mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

Det här är en fördjupningskurs som lyfter ett antal svåra frågeställningar och tolkningsfrågor utifrån case studies på domstolsavgöranden i brottsmål, Finansinspektionens sanktioner och kommunikation samt handelsplatsernas disciplinnämndsavgöranden. Vi kommer att diskutera de mer svårhanterade aspekterna av MAR på djupet och även beakta den praktiska hanteringen och tillämpningen i svåra case för att hjälpa kursdeltagarna att säkra upp sitt eget bolags eller klientens agerande och undvika fallgropar.

Ämnen som kommer att diskuteras under kursen:

 • Faktiska förutsättningar och mellanliggande steg – när uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp?
 • Motpartens identitet – kan man undvika att namnge motparten när man offentliggöra insiderinformation om ett ingånget avtal? Kan man välja att beskriva motparten istället? Vad ska man tänka på?
 • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt – vad krävs för att insiderinformation ska anses ha vara allmänt känd och därmed offentliggjord ur ett straffrättsligt perspektiv? Och hur förhåller det sig till emittentens skyldigheter att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 17 MAR?
 • Vad gör man om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad? Är det insiderinformation? Kan man skjuta upp offentliggörandet? Hur ska man agera och kommunicera?
 • Större ägares transaktioner – är det insiderinformation när en större ägare säljer en stor aktiepost i bolaget? Eller när en profilstark investerare köper en större post? Är emittenten skyldig att pressmeddela?
 • När uppstår insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D såsom läkemedelsstudier m.m.
 • Krav på organisation för informationsgivning enligt noteringsavtalet – vilka krav ställer börsen och vart drar disciplinnämnden gränsen för när en överträdelse av MAR är del av ett större problem för emittenten?

Detta är en fördjupningskurs för dig som redan har grundläggande kunskaper om MAR och aktiemarknaden. För den som vill ha en mer grundläggande genomgång av MAR kan man med fördel gå kursen Marknadsmissbruksförordningens krav på noterade bolag den 8 september 2021 på BG Institute med samma talare.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Fördjupad förståelse av när insiderinformation uppstår i ett pågående händelseförlopp och vägledning hur man kan resonera i bedömningen av svåra fall.
 • Hantering av insiderinformation när styrelseledamot/ledningsperson blir häktad, misstänkt eller åtalad.
 • Insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D.
 • En fördjupad förståelse av börsens krav på organisation för informationsgivning.
 • Förståelse för när information anses vara offentliggjord i den straffrättsliga processen och förhållandet till emittentens skyldigheter enligt artikel 17.

Nivå:

Som deltagare har du med fördel grundläggande kunskaper om marknadsmissburksförordningen och hur aktiemarknaden fungerar. Exempelvis genom att ha deltagit på vår introduktionskurs om krav på noterade bolag enligt MAR hos BG Institute.

Målgrupp:

 • Styrelse/Ledning/IR/Kommunikationsansvariga/Legal/compliance på företag som är noterade
 • Advokater/konsulter, corporate finance, certified advisor och andra som arbetar mot noterade bolag eller i en noterad miljö
 • Advokater som företräder klienter i administrativ sanktionsprocess gentemot Finansinspektionen exempelvis privatpersoner som är under utredning för marknadsmanipulation eller som insynsrapporterat sent
 • Advokater som är verksamma som försvarare i brottmål avseende insiderhandel eller marknadsmanipulation
 • Jurister annan personal som arbetar med frågorna inom myndigheter.

Syfte med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för MAR och vägledning i hur man kan resonera i svåra case. Genom kursen får man även en genomgång av viktiga case från Nasdaqs disciplinnämnd, straffrättsliga case och Finansinspektionens tillsyn.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.30

  Pass I
  • När uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp?
  - Frågeställningar
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

  • Motpartens identitet vid offentliggörande av insiderinformation
  - Frågeställningar
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

 • 10:45– 12.00

  Pass II
  • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt
  - Frågeställningar
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

  • Vad gör man om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad?
  - Frågeställningar
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  • När uppstår insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

  • Större ägares transaktioner – när blir det insiderinformation?
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  • Krav på organisation för informationsgivning enligt noteringsavtalet
  - Tillämpliga regler
  - Genomgång av relevanta case
  - Analys
  - Diskussion

  • Avslutande diskussion och frågor

 • 16.00

  Kursen avslutas.