Detta är en fristående vidareutveckling av den mycket uppskattade och eftertraktade kursen Fördjupning i sakrätt, som genomfördes av BG Institute tillsammans med Torgny Håstad under hösten 2014.

Medan den tidigare kursen hade tonvikt på separationsrätt har Fördjupning i sakrätt – särskilt om säkerhetsrätter tonvikt på säkerhetsrätter, kvittning, nyttjanderätter, överlåtelseförbud och andra belastningar, återvinning samt direktkrav.

I kursen beaktas senare års rättsutveckling i HD och lagstiftning, inklusive lösöreköpsutredningens förslag våren 2015. Torgny kommer dock även att ge praktiska råd och tips samt gå in på en rad olika case för att du som deltagare skall få största möjliga utbyte av detta utbildningstillfälle.


Målgrupp

Advokater, bank- och finansjurister, bolagsjurister samt andra som behöver ingående och aktuella kunskaper i sakrätt.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas