Svåra uppsägningar – här får du kunskap om reglerna och djupgående analyser av utvalda fall. Du har möjlighet att sända in ett eget fall i förväg.

Arbetsgivare möter nu helt nya utmaningar vad gäller uppsägningar och kunskap krävs för att klara uppsägningar som inte sker enligt grundregeln. Uppsägningar är den i särklass mest aktuella och svårhanterliga frågan på arbetsrättens område. Särskilt uppsägning av personliga skäl, som ofta ställer till problem och därmed är ett efterfrågat kursämne. Efter starka önskemål är vi glada att nu kunna erbjuda en fördjupningskurs om svåra uppsägningar. Tillsammans med Tommy Iseskog har vi utvecklat en kurs som ger dig  kunskap om gällande regelverk och om senare tids utveckling inom området. Som deltagare får du ökad kunskap om de frågor som är vanligt förekommande och anses vara särskilt svåra. Tommy Iseskog gör under kursen djupgående analyser av utvalda fall. En viktig nyhet är att du som deltagare ges den exklusiva möjligheten att sända in egna fall före kursen, vilka Tommy därefter går igenom under kursdagen. Det finns möjlighet till frågor och diskussion och du får med dig praktiska råd och tips. Som kursdeltagare får du veta mer om:

 • Rättsläget vad gäller uppsägningar vid bristande kompetens, samarbetsproblem och misskötsamhet som orsakas av sjukdom
 • Särskilt om vandelsåtaganden i olika yrken
 • De praktiska och rättsliga gränserna mellan uppsägning och avskedande
 • Praktiska råd och tips om särskilt svåra uppsägningar
 • Genomgång av, från deltagarna, inskickade fall

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare, HR-chef, personalchef, personalansvarig, förhandlare, jurister eller ombudsman eller som i annan roll kvalificerade erfarenheter från arbetsrättens område. Då det är en fördjupningskurs har deltagare med förkunskaper störst behållning av kursen.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Utgångspunkter för dagen:
  • saklig grund för uppsägning
  • förhållande mellan arbetsbrist och personliga skäl

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Rättsläget vad gäller uppsägning:
  • vid bristande kompetens
  • vid samarbetsproblem
  • vid misskötsamhet som orsakas av sjukdom

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  • Vandelsåtagande i olika typer av yrken och anställningar
  • Förhållandet mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  • Förhållandet mellan lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen
  • Genomgång av uppsägningsfall från Arbetsdomstolen i detalj – från tvist till dom