Under senare decennier har det inom sakrätten kommit ett stort antal prejudikat från Högsta domstolen. Kursen ger dig som deltagare fördjupad kunskap om de praktiska konsekvenser denna utveckling medfört, och även en överblick avseende kommande förändringar.

Domarna har påvisat nya argument och legat till grund för större delen av rättsutvecklingen under de senaste åren. Nu pågår därutöver lagstiftningsarbete vilket sammantaget innebär en vidareutveckling av sakrätten.

Denna kurs ämnar ge dig som deltagare fördjupad kunskap om de praktiska konsekvenser denna utveckling medfört och även ge överblick avseende kommande förändringar. Vissa utvalda frågeställningar som kommer behandlas under kursdagen är till stor del beroende av vad som händer på området fram till kursdagen.

Kursen som är en favorit i repris ges i samarbete med Torgny Håstad och har varit mycket uppskattad av tidigare kursdeltagare. Kursen handlar främst om hur olika anspråk – på äganderätt, säkerhetsrätt m.m. – står sig vid motpartens insolvens. Tid kommer att ägnas åt senare års rättsutveckling i HD samt pågående lagstiftning.


Målgrupp

Advokater, bank- och finansjurister, bolagsjurister samt andra som behöver ingående och aktuella kunskaper i sakrätt.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV