Kursen ger dig en djupgående genomgång av företags ansvar kring mänskliga rättigheter och hur dessa frågor bör hanteras av bolaget.

I juni 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen har välkomnat initiativet att främja respekten för mänskliga rättigheter i företagandet. Det är ett första viktigt steg som alla aktörer har ett ansvar att bygga vidare på. Det gäller stater, företag, investerare, fackföreningar, civilsamhället och andra berörda intresseorganisationer.

I Sverige finns sedan augusti 2015 en nationell handlingsplan angående företagande och mänskliga rättigheter. Många svenska företag arbetar aktivt med hållbarhet, inklusive respekt för mänskliga rättigheter, i sin verksamhet i linje med FN:s vägledande principer. MR-frågorna kan uppdelas i tre olika avsnitt enligt nedan.

1. Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna

2. Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att deras verksamhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att företagen ska agera för att förhindra sådana

3. Möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras.

Kursen fokuserar på avsnitt två avseende MR-frågorna, dvs. hur ett företag inom ramen för sin verksamhet kan bidra till de mänskliga rättigheterna respekteras och hur företag kan förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter.


 Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, inköpschefer, hållbarhetschefer och VD:ar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute har kunniga kursledare, trevliga kursvärdar och genomgående hög kompetens hos alla.

Medarbetare på Hagel Konsult Sverige AB