Juridiken inbegriper inte sällan flera andra aspekter än enbart den juridiska biten. Många gånger spelar ekonomi en stor roll för juridiska processer, spörsmål och beslut. I dessa lägen är det av stor vikt att ha koll på det allra viktigaste, men vad är egentligen det viktigaste för en jurist?

I denna e-kurs kommer Peter Berg, auktoriserad redovisningskonsult, att leda dig igenom en rad olika områden inom ekonomi som är väsentliga för dig i din yrkesroll som jurist. Exempelvis behandlas hur du läser, förstår och tolkar en årsredovisning, hur bilden av en sådan påverkar bilden av ett företag och hur en koncernredovisning skiljer sig från en årsredovisning.

E-kursen är delvis inriktad mot förklaring och genomgång av externa redovisningsprinciper, bokslutsarbete samt även vara praktiskt tillämpningsinriktad i så måtto att det används erfarenhetsgrundade exempel för att illustrera vanligt förekommande situationer inom redovisning och finansiering.

Du får bland annat kunskap om

  • Redovisningsrätten – lagar och kompletterande normgivning för redovisningen.
  • Skatterätten – sambanden med redovisningsrätten, kopplade och frikopplade områden.
  • Personligt ansvar – redovisningen som underlag för uppföljning.
  • Finansiell företagsanalys – grunderna i räkenskapsanalysen med ekonomiska samband för avkastning, marginal och finansiell styrka.
  • Kassaflödesanalysen – viktiga skillnader mellan resultat och likviditet.

Målgrupp

E-kursen riktar sig i första hand till bolagsjurister och advokater, men även till alla jurister som kommer i kontakt med företagsekonomiska frågeställningar. Särskilt viktig är kursen för jurister som arbetar med värdering och analys av företag.

Denna e-kurs är uppbyggd i fyra pass, varav varje pass består av en video och tillhörande kontrollfrågor. E-kursens totala längd är fem timmar. För att få ett intyg utfärdat krävs ett godkänt resultat på samtliga kontrollfrågor. Skicka då ett mail till kursinformation@bginstitute.se.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt version av kurstillfället som livesändes den 5 maj 2022. E-kursen avslutas med kontrollfrågor för att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen kommer att finnas  till och med den 30 juni 2023.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 12
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer