Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Under 2024 lanserar BG Institute successivt en utbildningsserie med fokus på företagsförsäkring. Mera specifikt är det fråga om den praktiska innebörden av reglerna i FAL respektive vanligt förekommande försäkringsvillkor beträffande försäkringstagarens respektive den försäkrades olika förpliktelser och vad som kan bli följden om dessa åsidosätts.

Försäkringstagarens huvudförpliktelse är givetvis att betala en premie för försäkringen. Vid försäkringsfall har den försäkrade mycket ofta att därutöver betala en så kallad självrisk (vilket i praktiskt hänseende sker genom att försäkringsersättningen reduceras i motsvarande mån). Dessa båda betalningsförpliktelser medför en lång rad juridiska frågeställningar av utpräglat praktisk natur. Vid utbildningen kommer i första hand följande frågor att bli föremål för behandling, med utgångspunkt i gällande lagstiftning och vanligt förekommande villkor för företagsförsäkring:

Premiebetalning

 • När måste försäkringspremien vara betald?
 • Vad krävs för att betalning ska anses ha skett?
 • Under vilka förutsättningar kan försäkringsskyddet suspenderas vid premiedröjsmål?
 • Under vilka förutsättningar kan försäkringsgivaren säga upp en försäkring om inte premien betalas i rätt tid?
 • På vilket sätt inverkar det förhållandet att premiebetalningen ombesörjs av en försäkringsförmedlare?

Självrisk

 • Hur fastställs självriskavdraget när ett försäkringsfall berör två eller flera moment i samma försäkringsavtal?
 • Hur fastställs självriskavdraget när ett försäkringsfall berör två eller flera försäkrade i samma försäkringsavtal?
 • Hur fastställs självriskavdraget vid flera skador?
  • Allmänt
  • Särskilt om serieskadeklausuler vid ansvarsförsäkring

Utbildningsserien riktar sig till befattningshavare med intresse för den rättsliga regleringen av företagsförsäkring, däribland försäkringsjurister, skadereglerare, försäkringsförmedlare, advokater samt biträdande jurister.

Utbildningen leds av Marcus Radetzki som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt, med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Regler i FAL och försäkringsvillkor om försäkringstagarens respektive den försäkrades förpliktelser och vad som kan bli följden om dessa åsidosätts

Företagsförsäkring 1:

Betalningsförpliktelser: Premie och självrisk

Företagsförsäkring 2

Informationsförpliktelser: Upplysningsplikt och skyldighet att anmäla riskökning

Företagsförsäkring 3

Handlingsförpliktelser: Framkallande av försäkringsfall samt skyldigheten att fullgöra säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt

Syfte:

Syfte med utbildningen: Syftet med kursen är att fördjupa deltagarnas förståelse för den praktiska innebörden av reglerna i FAL och vanligt förekommande försäkringsvillkor inom företagsförsäkringar. Fokus ligger särskilt på försäkringstagarens och den försäkrades olika förpliktelser samt konsekvenserna av att dessa förpliktelser inte efterlevs.

Målgrupp:

Befattningshavare med intresse för den rättsliga regleringen av företagsförsäkring, försäkringsjurister, skadereglerare, försäkringsförmedlare, advokater samt biträdande jurister

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer