Välkommen till en helt ny och för marknaden unik kurs om konsten att utforma, sälja, förmedla och upphandla ett ändamålsenligt försäkringsskydd för företag. Kursen leds av Marcus Radetzki och Maria Sjöborg Wiksten som båda två har stor kunskap inom försäkringsrätten och dessutom är vana föreläsare inom området.

Företagsförsäkring är en komplex företeelse. För att försäkringstagare och andra försäkrade ska erhålla ett ändamålsenligt försäkringsskydd krävs naturligtvis övergripande kunskaper beträffande förekommande försäkringsprodukter. Men inte nog med detta. Härutöver fordras omfattande kunskaper om:

–   vem som omfattas av försäkringsskyddet,
–   när försäkringsskyddet gäller,
–   var försäkringsskyddet gäller samt
–   vad försäkringen omfattar.

Under denna utbildning behandlas dessa frågeställningar med utgångspunkt i förekommande försäkringsvillkor, allmänna principer för villkorstolkning samt FAL. Målsättningen är att förse deltagarna med de kunskaper som krävs för att med säker hand kunna sälja, förmedla respektive upphandla ett försäkringsskydd som i varje enskilt fall är ändamålsenligt.

Upplägget är praktiskt orienterat. Föreläsningspass varvas med praktiska övningar.

Bland annat behandlas

 • Övergripande om företagsförsäkring – paketlösningar och tilläggsförsäkringar
 • Övergripande om tolkning av försäkringsvillkor
 • Vem försäkringen gäller för
  –   Försäkringstagare, försäkrad respektive medförsäkrad
  –   Försäkrad verksamhet
 • När försäkringsskyddet gäller
  –   Försäkringstiden
  –   Orsaksprincipen
  –   Inträffandeprincipen
  –   Upptäcktsprincipen
  –   Kravprincipen
 • Var försäkringsskyddet gäller
  –   Försäkringsställe (respektive annan plats)
  –   Arbetsområde (respektive direkt anslutning till arbetsområde)
  –   Flytande försäkring
 • Vad försäkringen omfattar
  –   Försäkrat intresse
  –   Försäkrad egendom
  –   Försäkringsbelopp och underförsäkring
  –   Självrisk och karens
  –   Försäkrade skadehändelser
  –   Centrala undantag
  –   Serieskador

Målgrupp

Kursen vänder sig till var och en som arbetar med utformning, försäljning, förmedling respektive upphandling av företagsförsäkring.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 2-3 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Maria Sjöborg Wiksten
Bolagsjurist
Läs mer